Služby

Poradenské služby jsou v čase významných změn a inovací nezbytnou součástí řízení všech společností, proto je naším cílem poskytovat chytré poradenství plně reflektující individuální potřeby.

Strategy

Strategické řízení společnosti

Poradenství firmám při strategických rozhodnutích, která ovlivňují podnikání na léta dopředu

… strategie, financování, podpora vedení, akvizičním poradenství, investice, transformační plány, řízením změn, strategické projekty, nemovitosti …

Operation

Operativní řízení společnosti

Pomoc při plnění krátkodobých cílů a zvýšení efektivity řízení

… optimalizace procesů, analýza nákladů, zvyšování efektivnosti, optimalizace majetkové struktury, finanční controlling, personální audit, interní dokumenty …

Energy

Poradenství v energetice

Podporujeme energetický průmysl multioborovou znalostí

… analýza energetických odvětví, regulatorika EU, eosouzení financovatelnosti projektů, M&A poradenství při akvizici či prodeji …

Planning

Finanční plánování a transakční poradenství

Odborné poradenství pro finanční řízení a strukturování podniku

… financovatelnost záměrů, posouzení plánů, finanční modely, restrukturalizace, holdingová struktura, proveditelnost, public private partnership …

Family

Řízení rodinných/firemních aktiv / nástupnictví

Pomáháme eliminovat rizika podnikání, ochránit majetek a nastavit vhodnou majetkovou strukturu

… forma řízení, rodinná aktiva, individuální požadavky, struktura rodinného majetku, zapojení další generace, holding, svěřenský fond, nadace, dědická smlouva …

City

Řízení měst a městských společností

Podporujeme města a kraje v oblastech, které nelze jednoduše pokrývat ve vlastní režii

… holdingové struktury městských organizací, optimalizace, finanční stabilita města, restrukturalizace, investice a realizovatelnost …

Udržitelnost pro firmy

Odborné poradenství a implementace ESG principů pro podniky

… plán přechodu k nízko-emisní ekonomice, sběr dat a analýza uhlíkové stopy („CO2 stopa“), nefinanční reporting („NFRD/CSRD“), získání udržitelného financování („Green Bonds / Green Loans“), implementace ESG principů …

Sektory

ČSOB Advisory má k dispozici kompaktní tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v mnoha oblastech podnikání – od rodinných firem přes energetiku, infrastrukturu, veřejný sektor až po aktuální téma udržitelnosti

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Rodinné firmy jsou významným sektorem v české podnikatelské sféře. Od uvolnění podnikání v České republice uplynulo více jak 30 let a zakladatelé – stávající vlastníci – řeší způsob a formu budoucího řízení rodinné firmy. Zvažují její předání potomkům, příbuzným nebo přátelům, vypořádání společníků, případně řízení prostřednictvím silného managementu (klíčových manažerů), nebo prodej.

Těmto firmám nabízí ČSOB Advisory především poradenství v rámci: nastavení vhodné formy řízení rodinných/firemních aktiv dle individuálních požadavků klientů a vytvoření vhodné struktury budoucího podnikání (holdingové uspořádání, restrukturalizace společností nebo vlastnických podílů, asistence při vypořádání společníků, pomoc při založení svěřenských nebo nadačních fondů, asistence při vypořádání dědického řízení ve vazbě na zajištění kontinuity podnikání) a další služby související s touto problematikou, jako například podporu při realizaci strategických projektů a investic, vytvoření strategického finančního plánu / modelu, návrh způsobu financování projektů, finanční controlling a reporting apod.

Infrastruktura

Energetický sektor a infrastruktura

Energetický sektor a infrastruktura prochází bezprecedentní změnou. Koexistence tzv. „nové energetiky“ (rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, decentralizace, inteligentní řešení) s klasickou energetikou je skutečností a jejich vzájemné ovlivňování a vazba na související infrastrukturu bude určovat jejich vývoj v příštích letech.

ČSOB Advisory nabízí služby v oblastech energetiky, vodárenství, dopravy a další infrastruktury zaměřené na: podporu při realizaci strategických projektů a investic, analýzu nákladů a zvyšování efektivnosti, analýzu financovatelnosti podnikatelských záměrů, studie proveditelnosti (feasibility study), analýzu připravovaných investic a jejich financovatelnost, poradenství v energetice, M&A poradenství při akvizicích a prodejích podniků ve spolupráci s partnery ze skupiny ČSOB.

Veřejný sektor

Státní správa i samospráva s primárním cílem zajišťovat občanům veřejnou službu musí fungovat efektivně, v mezích stanoveného rozpočtu a musí rovněž zajistit trvalý a udržitelný rozvoj.

V rámci tohoto sektoru se jedná o následující služby: analýzu finanční stability města, analýzu vnitřní úvěrové bonity, posouzení financování a udržitelnosti strategických / investičních projektů, ekonomicko-finanční poradenství v oblasti energetiky a dalších infrastruktur, restrukturalizace městských společností (včetně návrhu holdingových struktur nebo optimalizace majetkové struktury), sledování ekonomické a provozní výkonnosti.

Udržitelnost pro firmy

Udržitelnost je v dnešním světě směrem, který nabývá na důležitosti a propisuje se do všech sfér podnikání. Někdy je také popisována zkratkou ESG (Environmental = oblast zkoumající dopad na životní prostředí, Social = oblast související s lidmi spojenými s danou společností a Governance = oblast zabývající se chováním managementu k akcionářům a způsobem řízení společnosti). ESG aspekty nabývají na důležitosti u vlastníků a manažerů firem, u jejich obchodních partnerů a zákazníků, a v neposlední řadě i u finančních institucí.

ČSOB Advisory jako součást Skupiny ČSOB si je dobře vědoma těchto požadavků, které na firmy v rámci udržitelnosti dopadají a dopadat budou, a to zejména těch, které vyplývají z legislativních povinností.

Poradenské služby v tomto segmentu zahrnují zejména: poradenství pro implementaci ESG principů, poradenství pro získání udržitelného financování („Green Bonds / Green Loans“), sestavování plánů přechodu k nízko-emisní ekonomice, sestavení nefinančního reportingu („NFRD/CSRD“), sběr dat a analýzu uhlíkové stopy („CO2 stopy“).

Reference

Za více než 10 let našeho působení máme desítky spokojených klientů.

 • 4EVER
 • ACE-TECH
 • AKUTERM SKLO
 • Aspironix
 • BIVOJ
 • Bonavita
 • BOXBETON
 • Bučovice Tools
 • CCA Group
 • CTP Invest
 • CzechFibre
 • Česká zemědělská univerzita
 • DCD IDEAL
 • De-Metal
 • Demoautoplast
 • Diamo
 • Dr. Popov
 • East Bohemian Airport – Letiště Pardubice
 • Efko.cz
 • Epic
 • EURO WASTE
 • Euroseal
 • Explast
 • F.67 FERRIT
 • FINAL-SWEET
 • Františkolázeňská výtopna
 • Frigoexim
 • Gatema
 • Hlavní město Praha
 • Holzindustrie Chanovice
 • HP Invest
 • Chronicare Group
 • Chvalis
 • PRO.MED.CS Praha
 • ProFund
 • Purtex
 • Rádl
 • SAPELI
 • SC Metal
 • SG-VET
 • Slezská univerzita v Opavě
 • SPEDOS
 • Správa železniční dopravní cesty
 • Statutární město Brno
 • Statutární město Havířov
 • Statutární město Kladno
 • Statutární město Liberec
 • Statutární město Plzeň
 • Tecnocap
 • Telesys
 • Thermal Pasohlávky
 • Tiskárna Didot
 • TKP geo
 • Triola
 • UA Store Plus
 • Universal-PLUS
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Veletrhy Brno
 • VM Footwear
 • Vodovody a kanalizace Hradec Králové
 • Vodovody a kanalizace Pardubice
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Výstaviště Praha
 • Witte Nejdek
 • Západočeská univerzita v Plzni

Náš tým

Řešení pro vás připravuje tým špičkových profesionálů s dlouholetou praxí.

Štěpán Černohorský

Štěpán Černohorský
Výkonný ředitel

+420 224 115 225

cernohorsky@csobadvisory.cz

Štěpán Černohorský během své praxe vedl řadu projektů v plynárenství, potravinářském průmyslu, dopravě, strojírenství a nemovitostech. V současné době se zaměřuje zejména na oblast strategického řízení společností včetně Corporate governance a restrukturalizace společností nebo řízení rodinných aktiv. Před příchodem do ČSOB Advisory působil jako Seniorní korporátní bankéř a zástupce ředitele pobočky mateřské ČSOB. V průběhu své kariéry pracoval na různých pozicích v HSBC Bank a v soukromé sféře v oblasti energetiky.

Miroslav Jop

Miroslav Jop
Senior manažer

+420 224 115 225

jop@csobadvisory.cz

Miroslav Jop má zkušenosti v oblasti financí, především z projektů zaměřených na projektové financování, finanční řízení a finanční modelování. Vedl řadu projektů zaměřených na optimalizaci financování společností a investic, a to jak pro organizace z veřejného sektoru, tak i pro soukromé společnosti. Díky svému předchozímu působení ve společnostech Deloitte a Central Europe Trust získal rovněž zkušenosti s přípravou podnikových strategií a nastavováním procesů v oblasti operativního řízení.

Alois Míka

Alois Míka
Senior Energy Expert

+420 224 115 225

mika@csobadvisory.cz

Alois Míka má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Působil jako generální ředitel společnosti EPIC a.s. Byl členem statutárních orgánů řady společností (např. Jihomoravská plynárenská a.s., Jihočeská plynárenská a.s., Západočeská energetika a.s., Severočeské doly a.s.). V ČSOB Advisory nyní zastává funkci Senior Energy Experta.

Olga Sinkulová

Olga Sinkulová
Projektový manažer senior

+420 603 177 396

sinkulova@csobadvisory.cz

Olga Sinkulová se zaměřuje na optimalizaci procesů a organizací a zvyšování efektivity řízení. Během své praxe v Severočeských teplárnách a v poradenských společnostech Deloitte a Grant Thornton Advisory řídila nebo se účastnila projektů v komerčních společnostech (zejména v oblasti hornictví, energetiky a automotive), i ve společnostech v oblasti veřejného sektoru, jako jsou ministerstva, statutární města nebo jimi řízené organizace.

Michal Švarc

Michal Švarc
Projektový manažer – senior

+420 733 590 155

svarc@csobadvisory.cz

Michal Švarc se podílí zejména na realizaci projektů v oblasti řízení a správy rodinných aktiv a na projekty v oblasti projektového nebo strukturovaného financování. Zkušenosti v oblasti financí a úvěrových analýz získal během svého působení v segmentu Firemního bankovnictví v mateřské ČSOB. Díky své předchozí praxi v útvaru akvizičního financování má zkušenosti nejen s klasickými formami financování, ale i s projektovým a akvizičním financováním.

Pavla Vidanová

Pavla Vidanová
Sustainability Manager

+420 739 539 444

vidanova@csobadvisory.cz

Pavla Vidanová se v ČSOB Advisory zaměřuje na EU taxonomii. Předtím pracovala na Ministerstvu životního prostředí, kde se věnovala množství průřezových témat z oblasti životního prostředí, zejména pak adaptaci na změnu klimatu a řízení klimatických rizik na národní i mezinárodní úrovni, a dále také otázkám udržitelného rozvoje měst. Dva roky působila jako vyslaný národní expert v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro klima, kde se podílela na implementaci Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Lada Krupičková

Lada Krupičková
Sustainability Manažer

+420 731 423 939

krupickova@csobadvisory.cz

Lada Krupičková se v ČSOB Advisory zaměřuje na oblast udržitelnosti, zodpovědného úvěrování a ESG přístupu, které vnímá jako klíčová témata současnosti pro banky, investory i firmy. Zkušenosti v rámci vztahového bankovnictví – v oblasti klasických a strukturovaných úvěrových transakcích napříč sektory – získávala v mateřské ČSOB a v ING BANK N.V.

Lukáš Flídr

Lukáš Flídr
Sustainability Manažer

+420 736 176 155

flidr@csobadvisory.cz

Lukáš Flídr se v ČSOB Advisory zaměřuje na širokou škálu projektů v oblasti udržitelnosti, ve které se pohybuje celý svůj profesní život. Nejprve na Ministerstvu životního prostředí, kde se na národní i mezinárodní úrovni věnoval nejprve vyhodnocování vlivu na životní prostředí (EIA) a později čisté mobilitě. Dále působil ve ŠKODA AUTO a.s., kde měl na starosti legislativu v ČR i EU vztahující se k elektromobilitě, emisím osobních vozů nebo novým zeleným tématům.

Martin Čáslavka

Martin Čáslavka
Sustainability Manager

+420 702 212 236

caslavka@csobadvisory.cz

Martin Čáslavka se v ČSOB Advisory zabývá tématy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a s tím souvisejícím nefinančním reportingem firem a organizací. Před svým zapojením do týmu působil na manažerských pozicích korporátního, veřejného i neziskového sektoru. Má zkušenosti z oblasti FMCG, retailu, energetiky či odpadového hospodářství. Byl součástí vrcholového managementu společnosti Pražské služby a.s. a členem statutárních orgánů řady municipálních společností. Ze svého působení na libereckém a pražském magistrátu má také zkušenosti v samosprávě.

Petr Šrutka

Petr Šrutka
Energetický specialista

+420 734 542 725

srutka@csobadvisory.cz

Petr Šrutka má v ČSOB Advisory roli energetického specialisty s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu, který klientům poskytuje energetické poradenství s inovativními přístupy k energetické efektivitě jejich hospodářství se zaměřením na technické a ekonomické optimalizace projektových záměrů a využití obnovitelných zdrojů energie. Tématům energetické efektivity se věnuje celý profesní život, kdy prošel od projekce TZB přes dynamické simulování provozu budov, zpracování energetických analýz a posudků, po přípravu projektů garantovaných úspor (EPC).

Dagmar Kociánová

Dagmar Kociánová
Konzultant

+420 739 568 043

kocianova@csobadvisory.cz

Dagmar Kociánová se v ČSOB Advisory zaměřuje na poradenství v oblasti ekonomiky, finančních analýz a projektového financování. Během své praxe v UniCredit Bank a v ČSOB se zabývala poradenstvím a projektovým financováním jak pro mezinárodní, tak tuzemskou klientelu, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství, zemědělství a průmyslové výroby.

Pavla Hladíková

Pavla Hladíková
Konzultant

+420 737 218 063

hladikova@csobadvisory.cz

Pavla Hladíková má zkušenosti s financováním jak soukromého, tak i veřejného sektoru, a to především v oblasti projektového, nemovitostního a akvizičního financování, strukturování transakcí a navrhování podmínek financování. V ČSOB Advisory se zaměřuje především na ekonomické a finanční oblasti projektů, vyhodnocování investic a analýzu zdrojů financování. Svou praxi získala v Korporátním segmentu ČSOB, kde mj. vedla tým úvěrových specialistů.

Jakub Venclík

Jakub Venclík
Analytik

+420 739 670 191

venclik@csobadvisory.cz

Jakub Venclík se v ČSOB Advisory zaměřuje zejména na poradenství v oblasti ekonomiky, finanční analýzy, finančního modelování a řízení a správy rodinných aktiv. Své zkušenosti nejen v oblasti financí získal během předešlého působení v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) a v auditním orgánu Ministerstva financí ČR.

Kontakt

ČSOB Advisory, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Tel: +420 224 115 225
IČO: 270 81 907
Datová schránka: jvsdmtn
Údaje o zápisu v OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8569

Kontaktujte nás

Petra Lomozová

Petra Lomozová

Office manažer

+420 601 573 048

lomozova@csobadvisory.cz

 

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Informace o cookies