Koncern ČSOB

Společnost ČSOB Advisory, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 27081907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8569 (dále jen „ČSOB Advisory“), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

Další informace o koncernu ČSOB

ČSOB Holding

Company ČSOB Advisory, a.s., registered office Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Company ID 27081907, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section B, inset 8569 (hereinafter 'ČSOB Advisory'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding

Kontakt

ČSOB Advisory, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Tel: +420 224 115 225
IČO: 270 81 907
Datová schránka: jvsdmtn
Údaje o zápisu v OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8569

Kontaktujte nás

Petra Lomozová

Petra Lomozová

Office manažer

+420 601 573 048

lomozova@csobadvisory.cz

 

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Informace o cookies