Služby

Poradenské služby jsou v čase významných změn a inovací nezbytnou součástí řízení všech společností, proto je naším cílem poskytovat chytré poradenství plně reflektující individuální potřeby.

Strategy

Strategické řízení společnosti

Poradenství firmám při strategických rozhodnutích, která ovlivňují podnikání na léta dopředu

… strategie, financování, podpora vedení, akvizičním poradenství, investice, transformační plány, řízením změn, strategické projekty, nemovitosti …

Operation

Operativní řízení společnosti

Pomoc při plnění krátkodobých cílů a reakce na výzvy trhu s excelentním time-to-market

… optimalizace procesů, analýza nákladů, zvyšování efektivnosti, optimalizace majetkové struktury, finanční controlling, personální audit, interní dokumenty …

Energy

Poradenství v energetice

Podporujeme energetický průmysl multioborovou znalostí

… analýza energetických odvětví, regulatorika EU, eosouzení financovatelnosti projektů, M&A poradenství při akvizici či prodeji …

Planning

Finanční plánování a transakční poradenství

Odborné poradenství pro finanční řízení a strukturování podniku

… financovatelnost záměrů, posouzení plánů, finanční modely, restrukturalizace, holdingová struktura, proveditelnost, public private partnership …

Family

Řízení rodinných aktiv / nástupnictví

Pomáháme předat podnikání nové generaci úspěšných rodinných vlastníků

… forma řízení, rodinná aktiva, individuální požadavky, struktura rodinného majetku, holding, svěřenecký fond, nadace, dědická smlouva …

City

Řízení měst a městských společností

Podporujeme města a kraje v oblastech, které nelze jednoduše pokrývat ve vlastní režii

… holdingové struktury městských organizací, optimalizace, finanční stabilita města, restrukturalizace, investice a realizovatelnost …

School

Poradenství pro vysoké školy

Naše zkušenosti garantují služby šité na míru potřebám vysokých škol a univerzit

… optimalizace interních procesů, transfer technologií, zhodnocení komerčního potenciálu technologi, návrh obchodních modelů, vstupu na trh …

Sektory

ČSOB Advisory má k dispozici kompaktní tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v mnoha oblastech podnikání (výroba, infrastruktura, rodinné firmy, státní správa a samospráva, univerzity nebo zahraniční investoři).

Výrobní podniky

Výrobní podniky

Každý výrobní podnik je jedinečný svým produktem. Od toho se odvíjí jeho kapitálová náročnost výroby, obchodní model i jednotlivé distribuční kanály. Specificky pro tento sektor jsou určeny zejména následující služby: podpora vedení společnosti při přípravě strategických investičních záměrů, vytvoření strategického finančního plánu, podpora při realizaci strategických projektů a investic, Real Estate – poradenství v oblasti trhu průmyslových nemovitostí (pronájem/akvizice) a vyhledání nemovitostního řešení šitého na míru potřebám uživatelů, finanční controlling a reporting, analýza financovatelnosti podnikatelských záměrů, posouzení business plánů projektu a vytvoření finančního modelu, kapitálová restrukturalizace společnosti, tvorba holdingových struktur

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Rodinné firmy jsou významným sektorem v české podnikatelské sféře. Od uvolnění podnikání v České republice uplynulo více jak 25 let a zakladatelé - stávající majitelé a majitelky - řeší způsob a formu budoucího řízení rodinné firmy. Zvažují předání potomkům, příbuzným nebo přátelům, řízení prostřednictvím silného managementu či její prodej. Přímo pro rodinné firmy nabízí ČSOB Advisory tyto specifické služby: nastavení formy řízení rodinných aktiv dle individuálních požadavků, tvorba vhodné struktury rodinného majetku – holding, svěřenský fond, dědická smlouva apod.

Infrastruktura

Infrastruktura

V rámci infrastruktury nabízíme služby v oblastech energetiky, vodárenství, dopravy, komunálního odpadu nebo zdravotnictví. Společnostem nadnárodního i lokálního charakteru poskytujeme poradenství na míru - zejména následující služby: podpora při realizaci strategických projektů a investic, analýza nákladů a zvyšování efektivnosti, analýza financovatelnosti podnikatelských záměrů, studie proveditelnosti (feasibility study), podpora při přípravě a realizaci projektů, analýza připravovaných investic a jejich realizovatelnost, poradenství v energetice.

Organizace a společnosti veřejného sektoru

Organizace a společnosti veřejného sektoru

Státní správa i samospráva s primárním cílem zajišovat občanům veřejnou službu musí fungovat efektivně, v mezích stanoveného rozpočtu a musí rovněž zajistit trvalý a udržitelný rozvoj. Pro tento sektor ČSOB Advisory nabízí tyto služby: optimalizace financování, analýza finanční stability města, podpora při realizaci strategických projektů a investic, restrukturalizace městských společností (včetně návrhu holdingových struktur nebo optimalizace majetkové struktury), procesně organizační audit.

Vysoké školy

Vysoké školy

Pro vysoké školy, univerzity a jiné vyšší vzdělávací instituce ČSOB Advisory poskytuje služby v následujících oblastech: personální a procesně organizační audit, optimalizace interních procesů, analýza nákladů a zvyšování efektivnosti, finanční controlling a reporting, tvorba interních řídících dokumentů, odborné služby v oblasti transferu technologií.

Firmy v energetickém sektoru

Firmy v energetickém sektoru

Energetický sektor prochází bezprecedentní změnou. Koexistence tzv. „nové energetiky“ (rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, decentralizace, inteligentní řešení) s klasickou energetikou je skutečností a jejich vzájemné ovlivňování bude určovat vývoj energetiky v příštích letech. Prudký technologický rozvoj, legislativní změny EU v jednotné energetické politice a celosvětový trend k bezuhlíkaté energetice budou ovlivňovat a měnit podmínky podnikání v energetice v příštím období. ČSOB Advisory nabízí následující služby pro energetický sektor: M&A poradenství při akvizicích a prodejích podniků ve spolupráci s partnery ze skupiny ČSOB, podpora projektů či restrukturalizací vytvořením strategického finančního plánu, analýza financovatelnosti podnikatelských projektů.

Zahraniční investoři

Zahraniční investoři

České prostředí může být, stejně jako jakékoliv jiné, pro zahraniční podnikatele z mnoha pohledů relativně neznámé. ČSOB Advisory zahraničního investora provede úskalími českého ekonomického, právního, daňového i organizačního prostředí. Zahraničním investorům nabízí ČSOB Advisory následující služby: akviziční poradenství ve spolupráci s partnery ze skupiny ČSOB, vytvoření strategického finančního plánu, podpora při realizaci strategických projektů a investic, Real Estate – poradenství v oblasti trhu průmyslových nemovitostí (pronájem/akvizice) a vyhledání nemovitostního řešení šitého na míru potřebám uživatelů, analýza financovatelnosti podnikatelských záměrů, posouzení business plánů projektu a vytvoření finančního modelu.

Naše reference

Za více než 10 let našeho působení máme desitky spokojených klientů.

 • CTP Invest
 • Česká zemědělská univerzita
 • Demoautoplast
 • Diamo
 • East Bohemian Airport – Letiště Pardubice
 • Hlavní město Praha
 • HP Invest
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Jihočeský vodárenský svaz
 • Kolektory Praha
 • Správa železniční dopravní cesty
 • Statutární město Brno
 • Statutární město Kladno
 • Statutární město Plzeň
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Vodovody a kanalizace Hradec Králové
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Witte Nejdek
 • Západočeská univerzita v Plzni

Náš tým

Řešení pro vás připravuje tým špičkových profesionálů s dlouholetou praxí.

Štěpán Černohorský

Štěpán Černohorský
Výkonný ředitel

+420 224 115 226

cernohorsky@csobadvisory.cz

Štěpán Černohorský během své praxe vedl řadu projektů v plynárenství, potravinářském průmyslu, dopravě, strojírenství a nemovitostech. V současné době se zaměřuje zejména na oblast strategického řízení společností včetně Corporate governance a restrukturalizace společností nebo řízení rodinných aktiv. Před příchodem do ČSOB Advisory působil jako Seniorní korporátní bankéř a zástupce ředitele pobočky mateřské ČSOB. V průběhu své kariéry pracoval na různých pozicích v HSBC Bank a v soukromé sféře v oblasti energetiky.

Alois Míka

Alois Míka
Senior Energy Expert

+420 224 115 225

mika@csobadvisory.cz

Alois Míka má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Působil jako generální ředitel společnosti EPIC a.s. Byl členem statutárních orgánů řady společností (např. Jihomoravská plynárenská a.s., Jihočeská plynárenská a.s., Západočeská energetika a.s., Severočeské doly a.s.). V ČSOB Advisory nyní zastává funkci Senior Energy Experta.

Miroslav Jop

Miroslav Jop
Projektový manažer

+420 604 297 920

jop@csobadvisory.cz

Miroslav Jop má zkušenosti v oblasti financí, především z projektů zaměřených na projektové financování, finanční řízení a finanční modelování. Vedl řadu projektů zaměřených na optimalizaci financování společností a investic, a to jak pro organizace z veřejného sektoru, tak i pro soukromé společnosti. Díky svému předchozímu působení ve společnostech Deloitte a Central Europe Trust získal rovněž zkušenosti s přípravou podnikových strategií a nastavováním procesů v oblasti operativního řízení.

Olga Sinkulová

Olga Sinkulová
Projektový manažer

+420 603 177 396

sinkulova@csobadvisory.cz

Olga Sinkulová se zaměřuje na optimalizaci procesů a organizací a zvyšování efektivity řízení. Během své praxe v Severočeských teplárnách a v poradenských společnostech Deloitte a Grant Thornton Advisory řídila nebo se účastnila projektů v komerčních společnostech (zejména v oblasti hornictví, energetiky a automotive), i ve společnostech v oblasti veřejného sektoru, jako jsou ministerstva, statutární města nebo jimi řízené organizace.

Šimon Chovítek
Konzultant

+420 602 100 639

chovitek@csobadvisory.cz

Zkušenosti v oblasti korporátních financí a úvěrové analýzy získal během svého působení na pozici korporátního bankéře v mateřské ČSOB. Během svého dřívějšího působení se podílel zejména na realizaci projektů spojených se segmentem zdravotnictví, telekomunikace a e-commerce. Díky své předchozí praxi s korporátními klienty získával zkušenosti nejen s klasickými formami financování, ale i strukturovaným a akvizičním financováním.

Pavla Hladíková
Konzultant

+420 737 218 063

hladikova@csobadvisory.cz

Svou praxi získala na různých pozicích v Korporátním segmentu ČSOB, v posledních letech působila na Korporátní pobočce pro finanční a veřejný sektor, kde vedla tým úvěrových specialistů. Má zkušenosti s financováním jak soukromého, tak i veřejného sektoru, a to především v oblasti projektového, nemovitostního a akvizičního financování, strukturování transakcí a navrhování podmínek financování. V ČSOB Advisory se zaměřuje především na ekonomické a finanční oblasti projektů, vyhodnocování investic a analýzu zdrojů financování.

Dagmar Kociánová
Konzultant

+420 739 568 043

kocianova@csobadvisory.cz

Přináší do týmu ČSOBA zkušenosti z korporátního bankovnictví, kde se zabývala poradenstvím a strukturovaným financováním jak pro mezinárodní, tak tuzemskou klientelu, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství, zemědělství a průmyslové výroby. V rámci skupiny ČSOB pracuje na různých pozicích od roku 2012, předtím působila 6 let v UniCredit Bank.

Lada Krupičková
Sustainability Manažer

+420 731 423 939

krupickova@csobadvisory.cz

Ve vztahovém bankovnictví se pohybuje od roku 2000. Nejprve v ČSOB jako úvěrový specialista a korporátní bankéř, poté v ING BANK N.V. a následně opět v ČSOB jako seniorní bankéř pro firemní klienty. Během svého působení se podílela na klasických a strukturovaných úvěrových transakcích napříč sektory. Udržitelnosti se v ČSOB Advisory věnuje od svého nástupu v roce 2021. Zodpovědné úvěrování, ESG přístup a udržitelnost vnímá jako klíčová témata současnosti pro banky, investory a firmy.

Lukáš Flídr
Sustainability Manažer

+420 736 176 155

flidr@csobadvisory.cz

Lukáš se pohybuje v oblasti udržitelnosti celý svůj profesní život. První zkušenosti začal sbírat na Ministerstvu životního prostředí a během několika let se věnoval na národní i mezinárodní úrovni nejprve vyhodnocování vlivu na životní prostředí (EIA) a později čisté mobilitě. Jeho další kroky vedly do ŠKODA AUTO a.s., kde měl na starosti legislativu v ČR i EU vztahující se k elektromobilitě, emisím osobních vozů nebo novým zeleným tématům. Nyní se v ČSOB Advisory zaměřuje na širokou škálu projektů v udržitelnosti.

Tomáš Möser
Sustainability Manažer

+420 737 201 873

moser@csobadvisory.cz

Zkušenosti v oblasti korporátních financí a úvěrové analýzy získal během svého působení na různých pozicích v KB, RB a ČS. Od nástupu do ČSOB v roce 2008 pracoval jako Seniorní korporátní bankéř a zástupce ředitele Korporátní pobočky Plzeň, a to zejména v oblasti financování větších energetických celků, dále pak projektů v rámci dopravní infrastruktury, financování udržitelných energetických projektů (větrné, FVE, malé vodní elektrárny).

Od roku 2021 má v ČSOB Advisory jako Sustainable manager na starosti zejména oblast ESG, poskytování „Green Loans / Bonds“, dále oblast nefinančního reportingu a souladu investičních projektů s platnou EU Taxonomií.

Kontakt

ČSOB Advisory, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Tel: +420 224 115 225
IČO: 270 81 907
Datová schránka: jvsdmtn
Údaje o zápisu v OR: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8569

Kontaktujte nás

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Informace o cookies